Domácí spotřebiče a elektronika, Concept, Náhradní díly ETA, Sáčky do vysavačů

 

 

Slovníček technických pojmů

Navigace: Slovník
Nová fráze do slovníku :

Seznam pojmů

A

Vídeň,Wien,značka mincovny za panování císaře Františka Josefa I. 1848-1916

pevný odkaz >>>

ADAC

největší organizace automobilistů v Německu /Allgemeiner Deutscher Automobil Club/

pevný odkaz >>>

Ag argentum stříbro

Drahý kov bílé barvy s vysokým leskem.Tvrdost 3 podle Mohsovy stupnice,měrnou hmotnost 21,5g/cm3 a bod tání 960 stupňů Celsia.Je velmi kujné a tažné.

pevný odkaz >>>

Alkaline

typ baterií s vyšší kapacitou oproti standardním zinko-uhíkovým článkům.

pevný odkaz >>>

All-metal mode

tento režim slouží k detekování všech typů kovů.

pevný odkaz >>>

Amalgám

je slitina různých kovů se rtutí.Zlatý amalgán je roztok zlata se rtutí.

pevný odkaz >>>

Armifex

z latiny zbrojíř¨

pevný odkaz >>>

Au aurum zlato

Drahý kov žluté barvy s vysokým leskem.Tvrdost 2,5 podle Mohsovy stupnice,měrnou hmotnost 19,3g/cm3 a bod tání 1063 stupňů Celsia.Je stálé na vzduchu,ve vodě i za zvýšené teploty.

pevný odkaz >>>

Avers

přední strana mince,řádu,vyznamenání.

pevný odkaz >>>

Balistika

nauka o pohybu vržených těles,střel a raket.

pevný odkaz >>>

Bandalír

pás od ramene přes prsa k protilehlému boku užívaný k zavěšení zbraně,bubnu a podobně.

pevný odkaz >>>

Banderovec

příslušník oddílů tzv.Ukrajinské povstalecké armády.Název podle Stepana Bandery.

pevný odkaz >>>

Bestiář

středověká kniha pojednání o životě zvířat a jejich symbolice.

pevný odkaz >>>

Blitzkrieg

způsob zahájení a vedení války zaměřený na poražení protivníka v nejkratší době,blesková válka.

pevný odkaz >>>

Brakteát

jednostraná mince ražená na velmi tenkém stříbrném plechu.Poprvé ražena někdy kolem roku 1210.Brakteáty skončily svou roli jako česká měna v roce 1300.

pevný odkaz >>>

C

Praha-mincovna zrušena v roce 1857,značka mincovny za panování císaře Františka Josefa I. 1848-1916

pevný odkaz >>>

Čestná Legie

označení francouzského vyznamenání z doby Napoleonovy.

pevný odkaz >>>

Cín

Sn je stříbrobílý,velice měkký kov,tvrdost 1,8 dle Mohsovy stupnice,taje při 231,8 C.

pevný odkaz >>>

Coins mode

vyhledávání mincí s vyloučením kovového odpadu.

pevný odkaz >>>

Cvikr

brýle upevňované na nos.

pevný odkaz >>>

Denár

malá stříbrná mince o váze 1,5 g.První české denáry pravděpodobně pochází roku 955 a jako naše platidlo se udržely až do začátku 13 století.

pevný odkaz >>>

Depot

soubor většího množství podobných předmětů,hromadný nález.

pevný odkaz >>>

Dublé

je obecný kov,který je pozlacen zlatou fólii.Často se jako obecného kovu určeného pro výrobu dublé používá slitina tombaku 90% mědi a 10% zinku.Síla zlaté folie se udává v mironech /tisícinách milimetru/

pevný odkaz >>>

Dukát

Zlatá mince o váze 3.5g.Dukáty byly součástí tolarové měny a existují násobky dukátů 2dukát,3,5dukát,6dukát i 10dukáty.

pevný odkaz >>>

Epocha

časový úsek,časové období,ucelené období v hist.lidské společnosti.

pevný odkaz >>>

Faleristika

disciplína zabývající se popisem,výkladem a hist. hodnocením řádů a vyznamenání

pevný odkaz >>>

Fašizmus

pol.režim založený na diktatuře jedné strany,agresivní nacionalizmu,potlačování občanských svobod.

pevný odkaz >>>

Fedrpuš

chochol z dlouhých ptačích per součást policejní uniformy za R-U.

pevný odkaz >>>

Filatelie

sběratelství poštovních známek a dalšího fil.materiálu /cenin,otisků poštovních razítek/

pevný odkaz >>>

Filigrán

druh zlatnické ozdoby,způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě.

pevný odkaz >>>

Florénti

původně zlatá,pak stříbrná mince ražená nejprve 1252 ve Florencii,později napodobovaná ve Francii,Anglii,Porýní i v č. zemích.

pevný odkaz >>>

Garda

tělesná stráž panovníka,elitní vojenský oddíl,ozbrojený oddíl dobrovolníků.

pevný odkaz >>>

Garnizona

trvale umístěná vojenská posádka nebo místo s takovou posádkou.

pevný odkaz >>>

Genealogie

věda zkoumající rodové souvislosti a z nich plynoucí vztahy.

pevný odkaz >>>

Groš

král Václav II. 1283-1305 provedlo mincovní reformu a v roce 1300 se v Kutné Hoře začala razit nová mince-pražský groš. Platily od roku 1300 do roku 1547,od roku 1533 je na mincích udáván letopočet.

pevný odkaz >>>

Ground Balance

nastavení speciálních obvodů pro ignorování určité hodnoty minerálů v půdě

pevný odkaz >>>

Hliník

Al je měkký,stříbrobílý,na čerstvých řezných plochách slabě lesklý kov.Tvrdost 2.9 podle Mohsovy stupnice.Je velmi tvárný,taje při 660 stupních Celsia.

pevný odkaz >>>

Hz

Hertz, název jednotky pro kmitočet, frekvence.

pevný odkaz >>>

Iniciála

zkratka jména.

pevný odkaz >>>

Jewelry mode

program pro hledání klenotů,šperků.

pevný odkaz >>>

Kancléř

najvyšší uředník státu.Dodnes se titul v některých zemích užívá pro ministerského předsedu.

pevný odkaz >>>

Karát

stará jednotka hmotnost zlata,drahokamů a perel.Dosud užívaná ve významu měřítka ryzosti drahých kovů 1k 1/24 obsahu zlata ve slitině.

pevný odkaz >>>

KB

Kremnica,značka mincovny za panování císaře Františka Josefa I. 1848-1916

pevný odkaz >>>

Kolana

též řetěz.Součást nejvyššího stupně řádu.Je nošena pouze vyjimečně u příležitosti slavnosti řádu.

pevný odkaz >>>

Konvolut

svitek listin nebo několika písemností.

pevný odkaz >>>

Krejcar

drobná stříbrná mince,později byly některé nižší hodnoty této mince ražené z mědi.Od roku 1561 stříbrný 1 krejcar o váze 0.96g a 2krejcar o váze 1.5g.V roce 1799 raženy krejcarové mince z mědi a to 3krejcar,6krejcar,15 a 30krejcary.

pevný odkaz >>>

Lankasterka

lovecká brokovnice opatřená kohoutky po stranách podle angl.vynálezce Ch.W.Lancastera.

pevný odkaz >>>

Legie

ve st.Římě základní vojenská jednotka.Dobrovolnický vojenský útvar.

pevný odkaz >>>

M

Miláno,Lombardsko-Itálie,značka mincovny za panování císaře Františka Josefa I. 1848-1916

pevný odkaz >>>

Majolika

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou,fajáns

pevný odkaz >>>

Měď

čistá měď Cu je načervenalý,měkký,tažný,na čerstvém řezu lesklý kov.Má hustotu 8,94,bod tání 1083 stupňů Celsia a tvrdost podle Mohsovy stupnice 3.

pevný odkaz >>>

Mincíř

starší název pro závěsné pérové váhy.

pevný odkaz >>>

Minomet

dělostřelecká zbraň,zpravidla s hladkou hlavní a obvykle bez zákluzu,střílející vrchní skupinou úhlů.Střela do minometu se nazývá mina.

pevný odkaz >>>

Mohsova stupnice tvrdosti

německý mineralog F.Mohse 1773 - 1839 viz. tvrdost

pevný odkaz >>>

Monarchie

forma státu v čele s panovníkem,absolutistická m.panovník má neomezenou výlučnou vládní moc,konstituční m.panovníkova práva omezena ústavou a volenými zastupitelskými orgány,

pevný odkaz >>>

Motostřelecký

motorizované střelecké jednotky,jedna z hlavních součástí pozemního vojska plnící úkoly bývalé pěchoty.

pevný odkaz >>>

Niello

Je zdobení stříbrných předmětů.Do předmětu ze stříbra je vyryta ozdoba a vzniklé rýhy jsou vyplněny směsí stříbra,mědi,olova a síry.Tato směs se vypálí.Po vyleštění vznikne na povrchu předmětu ocelově lesklý obraz na černém povrchu.

pevný odkaz >>>

Nikl Ni

je stříbrnobílý lesklý kov,bod tání 1452 stupňů Celsia a tvrdost podle Mohsovy stupnice 3,8.

pevný odkaz >>>

Non-Motion

označení typu detektorů kovů, které k nepotřebují pohyb v vyhodnocování cílů

pevný odkaz >>>

Numismatika

vědní obor,jehož předmětem a součastně i hlavním pramenem studia jsou platební prostředky /mince,kreditní platidla/

pevný odkaz >>>

Pinpoint

k určení přesného umístění cíle,který je ukryt v zemi.

pevný odkaz >>>

Pt platinum platina

Drahý kov bílé barvy s nádechem do šeda a velmi lesklý.Tvrdost 4,3 podle Mohsovy stupnice,měrnou hmotnost 21,5g/cm3 a bod tání 1773 stupňů Celsia.Je velmi kujná a tažná.Na vzduchu a ve vodě je za všech okolností stálá a rozzpouští se pouze ve vřelé lučavce královské.

pevný odkaz >>>

Punc

úřední označení výrobků z drahých kovů,potvrzuje obsah ryzího kovu.

pevný odkaz >>>

Purkrabí

správce a vojenský velitel hradu.

pevný odkaz >>>

Relikvie

ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů.

pevný odkaz >>>

Remark

značka nebo drobný motiv na okraji grafické desky.

pevný odkaz >>>

Reverz

zadní strana mince,dokladu,pečeti.

pevný odkaz >>>

Revolver

ruční střelná zbraň s otáčivým bubínkem.

pevný odkaz >>>

Rubl

měnová jednotka Ruska,Běloruska a Tadžikistánu.

pevný odkaz >>>

Rustikální

venkovský,selský,lidový,vyplývající z venkovského způsobu života.

pevný odkaz >>>

Rytmistr

důstojnická hodnost jezdectva nebo četnictva

pevný odkaz >>>

Šatlén

je ozdobný řetízek ukončený karabinkou.Používá se ke kapesním hodinkám.Karabinka se zapíná do oblíku hodinek.

pevný odkaz >>>

Sextant

přístroj k měření úhlové vzdálenost dvou bodů nebo výšky hvězd nad obzorem.

pevný odkaz >>>

Smalt email

Smaltováním se na povrchu šperků vytváří skelný povlak různých barev nebo barevné obrazce.Smalty jsou lehkotavitelná skla,která tvoří sklovitě tvrdou a lesklou vrstvu.

pevný odkaz >>>

Stupeň

též třída.Odstupňování řádu k rozlišení míry zásluh.

pevný odkaz >>>

Šturm

útok,zteč

pevný odkaz >>>

Tolar

Mince,která dala této měně název.Vládní tolary dal razit Ferdinand I.1526-1564,roku 1528 vJáchymově a později v dalších mincovnách království.Poslední tolarové mince byly raženy v roce 1868.Existují také násobky tolaru 2-3-4 i 6tolary.Tolar se dělil na krejcary.Například v roce 1619 bylo 105 krejcarů za 1 tolar.

pevný odkaz >>>

Tvrdost

odolnost materiálu proti vnikání jinéhé tělesa.Pro označení stupně tvrdosti se používá čísel srovnávací Mohsovy stupnice tvrdosti od nejměkčího k nejtvršímu. 1.mastek,2.sůl kamená,3.kalcit,4.fluorit,5.apatit,6.ortoklas,7.křemen,8.topaz,9.korund,10.diamant.

pevný odkaz >>>

V

Benátky,Venezia-Italie,značka mincovny za panování císaře Františka Josefa I. 1848-1916

pevný odkaz >>>

Velmistr

hlava duchovně rytířského řádu.

pevný odkaz >>>

Z

Záhřeb,Zagreb,Agmar-Chorvatsko,mincovna zřízena v roce 1849,provoz však nebyl vídeňskou vládou povolen.Známa jediná ražba-Križar 1849.

pevný odkaz >>>

Žandarm

četník,žandár,původně vojín středověké těžké jízdy ve Francii.

pevný odkaz >>>

Záslužné medaile

udělované za různé zásluhy na poli kulturnim,vědeckém.¨

pevný odkaz >>>

Železo

Fe je stříbrobílý,lesklý,tažný kov.Tvrdost 4,5 Mohsovy stupnice.Taje při 1528 C.

pevný odkaz >>>

Zinek

Zn je modrobílý kov silného lesku,na vzduchu pokrývající se matnou oxidační vrstvou.Tvrdost je pouze 2,5 Podle Mohsovy stupnice.

pevný odkaz >>>
Košík je prázdný

Slovník - pro klienty


Založit účet Heslo

Slovník - Hotline

Potřebujete poradit?

9,00 - 17,00 hod.

602 405 296

Slovník - Objednávky

Tel :          493 532 842
Fax:          493 532 766

E-mail:    
info@detektory-kovu.com


Adresa :
Žižkovo nám. 812
506 01 Jičín

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů

Slovník - Proč právě nás

  • zázemí kamenné prodejny
  • spolupráce s autorizovanými dovozci
  • prodáváme pouze kvalitní a osvědčené značky
  • všechny značky mají autorizovaná servisní střediska v ČR

© 2005-2007 Detektory-kovu.com | Sáčky do vysavače | Webprovas.com
Partneři